ÜBER UNS & BEWERTUNG

Ein Expertenteam
zu Ihren Diensten

Als vertrauenswürdiger Finanzpartner für Online-Vertriebsunternehmen helfen wir ihnen, Zugang zu dem Geld zu erhalten, das sie für ihr Wachstum benötigen.

Wir verbinden Unternehmen mit den richtigen Finanzprodukten, die auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wir sind uns bewusst, dass die kurzfristige Unternehmensfinanzierung die treibende Kraft für kleine und mittlere Unternehmen ist.

Diese Art der Finanzierung kann Wachstums- und Skalierbarkeitschancen freisetzen, z. B. den Kauf neuer Ausrüstung oder die Einstellung von Saisonarbeitern.

Lernen wir uns gegenseitig kennen!

Die Gesellschaft Grape wurde 2013 in Polen gegründet. Wir sind seit 10 Jahren auf dem Finanzmarkt tätig. Unser Team von Spezialisten betreut Kunden aus Polen und Europa. Im Jahr 2022 haben wir ein eigenes fBiT-Projekt gestartet, das verschiedene Finanzierungsarten für bargeldlose Zahlungen kombiniert, darunter Zahlungsgateways und -terminals sowie internationale Handelsfinanzierung.

Egal, ob Sie ein Start-up entwickeln oder ein großes Unternehmen führen – wenn Sie eine schnelle Finanzierung benötigen, wählen wir mit fBiT das Angebot aus, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Wir beschaffen für unsere Kunden Gelder von mehreren tausend bis zu mehreren Millionen Euro – schließen Sie sich noch heute unseren zufriedenen Kunden an!

Unsere Kunden sind mit der Zusammenarbeit mit uns wirklich zufrieden

Przemysław KobyłeckiPrzemysław Kobyłecki
09:33 11 Dec 23
Full commitment and a professional and reliable approach to the topic. Cooperation with GRAPE SP. Z O.O. it's pure pleasure.
Wojciech CzapeczkoWojciech Czapeczko
10:49 06 Dec 23
Working with Grape is a pleasure. Professional service, great commitment, reliable approach and great openness to new solutions. I recommend it 100%.
k wk w
07:11 06 Dec 23
What is important to me is that regardless of the scale, the Grape team always approaches the matter by putting above-the-monetary values ​​first, this compassion helps a lot in contact, they are a model not only of reliability but also of ethics, in this razor-sharp celebration of finance. You can feel that helping with difficult issues is in their DNA.
Mariola SiwyMariola Siwy
08:55 04 Dec 23
Kasia SzczawinskaKasia Szczawinska
08:09 04 Dec 23
Weronika DomiterWeronika Domiter
12:51 29 Nov 23
Great company! Very professional approach to clients, everything quickly, efficiently and without complications.
justyna Natonikjustyna Natonik
20:21 28 Nov 23
I am impressed with how quickly Mrs. Dominika responded to my request. Honestly, I am not sure whether without the support of Grape Sp.z o.o. I would be able to complete the budget for all the tasks I plan to perform during the next Great Orchestra of Christmas Charity Finale. Thank you for letting the kids have fun!
Wojciech MatyssekWojciech Matyssek
11:31 28 Nov 23
Iweta IwetkaIweta Iwetka
12:30 06 Sep 23
Super professional people!Each topic was done reliably!He has success in every field!
Daria StrużynaDaria Strużyna
11:55 06 Sep 23
Cooperation at the highest level. I recommend.
John SmithJohn Smith
08:07 06 Sep 23
Many thanks for your quick and professional action! David, nothing is impossible for you. We will recommend.
Iwona ZielińskaIwona Zielińska
12:20 05 Sep 23
A reliable company worth recommending, nice and comprehensive service.
Dawid JDawid J
08:42 05 Sep 23
Recommended contractor 👍👍
Patrycja Rosik-TomalaPatrycja Rosik-Tomala
07:57 05 Sep 23
Full professionalism. Very nice service. Quickly and efficiently. Hassle-free. High-level service.
Jan MarmoJan Marmo
13:07 14 Aug 23
exceptional! At the very beginning, everything was clearly and lucidly presented to me. At each subsequent stage of cooperation, they showed great knowledge, professionalism and empathy. There was an invaluable feeling that everything was on the so-called. last button.A huge plus for me was also the fact that, regardless of who you talk to at Grape, the contact is always at the highest level. Even people who were not directly related to my subject were knowledgeable and offered help when there were any questions or the need for consultation.In conclusion, Grape works with great sensitivity and efficiency, which is not so obvious when it comes to financial products and the industry in general. As a result, I have additional funds, and Grape has another regular customer and a guarantee of recommendation from me. Thank you and I wish myself and other entrepreneurs that all the companies we work with act like you.
Robert SRobert S
09:44 15 Jul 23
Without unnecessary "pears on willow" promises to attract customers. Specific, reliable and to the point. Ms. Dominika has extensive knowledge, an amazing approach and great commitment. Honesty and directness at a level that surprises in the best definition of the word. It's pure pleasure and I know that I'm leaving my dreams in good hands. I definitely recommend it.
Przemysław KobyłeckiPrzemysław Kobyłecki
09:33 11 Dec 23
Pełne zaangażowanie oraz profesjonalne i rzetelne podejście do tematu. Współpraca z GRAPE SP. Z O.O. to czysta przyjemność.
Wojciech CzapeczkoWojciech Czapeczko
10:49 06 Dec 23
Współpraca z Grape to sama przyjemność. Profesjonalna obsługa, duże zaangażowanie, rzetelne podejście i duże otwarcie na nowe rozwiązania. Polecam w 100%.
k wk w
07:11 06 Dec 23
Ważne jest dla mnie to, że niezależnie od skali, zespół Grape zawsze podchodzi do sprawy stawiając na pierwszym miejscu wartośći te ponadmonetarne, to współodczuwanie bardzo pomaga w kontakcie, są wzorem nie tylko rzetelności ale i etyki, w tym ostrym jak brzytwa święcie finansów. Czuć iż pomaganie w trudnych tematach mają w DNA.
Mariola SiwyMariola Siwy
08:55 04 Dec 23
Kasia SzczawinskaKasia Szczawinska
08:09 04 Dec 23
justyna Natonikjustyna Natonik
20:21 28 Nov 23
Jestem pod wrażeniem jak szybko Pani Dominika odpowiedziała na moją prośbę.Szczerze mówiąc, nie jestem pewna czy bez wsparcia Grape Sp.z o.o. udałoby mi się dopiąć budżet na wszystkie zadania,które planuję podczas kolejnego Finału WOŚP. Dziękuję za to, że dzięki Państwu mogę sprawić dzieciakom frajdę!
Wojciech MatyssekWojciech Matyssek
11:31 28 Nov 23
karolinakarolina
18:29 26 Nov 23
Jestem bardzo zadowolona zarówno z pierwszego kontaktu z firmą jak i późniejszej obsługi aż do finalizacji finansowania. Pracownicy są bardzo uprzejmymi oraz kompetentnymi ludźmi, tzw. "odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu"
Jan MarmoJan Marmo
13:07 14 Aug 23
Wyjątkowi! Na samym początku wszystko zostało mi jasno i klarownie przedstawione. Na każdym kolejnym etapie współpracy wykazali się ogromną wiedzą, profesjonalizmem oraz empatią. Miało się to bezcenne poczucie, że wszystko jest dopięte na tzw. ostatni guzik.Ogromnym plusem dla mnie było też to, że niezależnie od tego z kim w Grape się rozmawia, kontakt jest zawsze na najwyższym poziomie. Nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z moim tematem były zorientowane i służyły pomocą, gdy pojawiały się jakieś pytania czy potrzeba konsultacji.Podsumowując, Grape działa z wielkim wyczuciem i skutecznością, co nie jest takie oczywiste jeśli chodzi o produkty finansowe i ogólnie tę branżę. W efekcie ja mam dodatkowe środki, a Grape ma kolejnego stałego klienta i gwarancję rekomendacji z mojej strony. Dziękuję Wam i życzę sobie i innym przedsiębiorcom, aby wszystkie firmy z którymi współpracujemy, działały tak jak Wy.
js_loader

Mehr als ein Darlehen

Profitieren Sie von einer schnellen Geldspritze ohne die Einschränkungen herkömmlicher Kredite.
Einfache Anwendung, keine Bonitätsprüfung in Datenbanken, schnelle Entscheidung

Nach oben scrollen